Tippsylindere med 4 uttrekk

 

Tippsylindere med 4 uttrekk - kule med vuggefeste

Tippsylindere med 4 uttrekk - hull med vuggefeste

 

Tippsylindere med 4 uttrekk - hull med lagerfeste nede

.

 

 

Tippsylindere med 4 uttrekk - hull/hull