Lagermedarbeider

Hovedansvarsområde :

Ansvaret for den totale vareflyten i bedriften.

Oppgaver i stillingen :

Varemottak.  Få varene på plass i hyller og reoler.  Fysisk og i datasystem.
Til enhver tid sørge for orden på varelageret mht lokasjoner, korrekte varebeholdninger iht datasystem og generell orden.
Vareforsendelser – varer ut.  Pakking, merking, kontakt med transportører.
Lagertelling.

Andre oppgaver i stillingen :

Innesalg, først i telefonkø.
  Herunder : kundeservice på telefon og e-post.
Fakturering.
Bestilling, standardvarer.
Andre oppgave kan tilpasses den enkeltes interesser.

Krav og forventninger :

Nøyaktighet, struktur og fleksibilitet.  Stor gjennomføringsevne og høy arbeidsmoral.

Du vil ha avgjørende innflytelse i den daglige drift, og vil i meget stor grad kunne påvirke din egen arbeidsdag. Du vil havne i et lite team med fokus på vekst, økonomi og trivsel.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

 

Søknadsfrist :  SNAREST.

En kortfattet søknad med CV sendes kjellerik@hydramek.no
eller pr. telefon 92 88 39 33.